Sop Kaki Sapi

Sop Kaki Sapi
Address : Jl. Dalem Kaum, Dalem Kaum