Sop Kaki Sapi & Babat Khas Jakarta

Sop Kaki Sapi & Babat Khas Jakarta
Address : Jl. Banceuy, Asia Afrika