Kupu Bistro

Kupu Bistro
Address : Jl. Rangga Gading No. 1A, Bandung Tengah
Phone No. : (022) 4232621