Sop Kaki Sapi Khas Jakarta

Sop Kaki Sapi Khas Jakarta
Address : Jl. Ir. H. Juanda , Ir. Haji Juanda (Dago Bawah), 40135