Zenbu Restaurant House of Mozaru

Zenbu Restaurant House of Mozaru
Address : Plaza Indonesia, 5th Floor, Jl. MH. Thamrin Kav. 28-30, Thamrin
Phone No. : (021) 29923648