Dapur Steak

Dapur Steak
Address : Kemanggisan Food Corner,Unit No. 2, Jl. Kemanggisan Raya, Kemanggisan, 11510
Phone No. : (021) 33097094 / (021) 91789612