Ikan Bakar Manado

Ikan Bakar Manado
Address : Jl. Adiyaksa 9 Blok B No. 36, Lebak Bulus