RM Slipi Jaya

RM Slipi Jaya
Address : Jl. Kota Bambu Selatan, Slipi, 11420