Bebek Goreng H. Slamet

Bebek Goreng H. Slamet
Address : Jl. Sudirman, Pekanbaru
Phone No. : (0761) 44886