Pempek Selamat Sipin

Pempek Selamat Sipin
Address : Jl. Sumantri Brojonegoro No. B5, Jambi
Phone No. : (0741) 62972