Bakso Pak Samut

Bakso Pak Samut
Address : Jl. Ruko Puncak Jaya Ujung Kav. 5, Malang, Jawa
Phone No. : 0857 49646116