Sushi Rock n Roll

Sushi Rock n Roll
Address : Jl. Purus 1 No. 1, Padang