Es Puter Kelapa Singapura

Es Puter Kelapa Singapura
Address : Pakuwon Trade Center (PTC), Jl. Raya Puncak Indah Lontar 2, Lakar Santri
Phone No. : (031) 71310888 / 0811310705